– I starten skulle den bare gå på flytende naturgass, LNG.

Jan Arild Paulsen er administrerende direktør i Seaworks, og forteller til Kystens Næringsliv at Harstad-selskapet så langt som mulig ønsket å investere inn i det grønne skiftet med det nye bulkskipet «Vigdis H». Da prisstigningen kom, angret de seg.

Jan Arild Paulsen er administrerende direktør i Seaworks. Foto: Seaworks

– I ettertid tenkte vi at vi kanskje burde satset på dual fuel, både LNG og marin diesel.

Fra verft i Kina

Til sommeren klapper nemlig rederiets nybygg MS «Vigdis H.»