I en ny rapport fra Havforskningsinstituttet går det frem at det er 50 prosent flere vågehvaler i norske farvann enn tidligere. Men - havforskerne mener at det trolig skyldes at flere hvaler har kommet inn i norske farvann, ikke fordi det er en reell vekst i bestanden.

Det såkalte Forskerutvalget om sjøpattedyr gir hvert år ut sin rapport med råd om alle sjøpattedyrbestandene Norge har forvaltning på - og nå er rapporten med rådene for 2022 klar. Det skriver Havforskningsinstituttet (HI) på sine nettsider.

Nytt bestandsestimat

Vågehvalen er den eneste hvalbestanden det drives fangst på i Norge. Ifølge beregninger basert på hvaltellinger fra 2014 til 2019, er det nå omtrent 150.000 vågehvaler i norske farvann.

Dette er en økning på 50 prosent fra det forrige estimatet etter hvaltellingene fra 2008 til 2013. Da lå bestanden på rundt 100.000 dyr.

– Dette er nok mer på grunn av endringer i utbredelsen enn en reell vekst i bestanden. Det skyldes nok rett og slett at flere hvaler har kommet inn i den delen av Nord-Atlanteren hvor Norge driver med hvaltellinger, sier Arne Bjørge, HI-forskeren som leder sjøpattedyrutvalget, i HIs artikkel.

Forsker Arne Bjørge Foto: privat

Utvalget foreslår følgende kvote for den norske vågehvalfangsten i 2022: 917 dyr fordelt på fem ulike forvaltningsområder, inkludert Jan Mayen.

Årets hvalsesong var slutt 27. september. Da var det landet til sammen 575 dyr, en økning fra fjorårets 503.