Senter mot marin forsøpling opplyser i en pressemelding at det gir 50 millioner kroner i tilskudd til 41 prosjekter, som skal forebygge og redusere marin forsøpling.

Senteret fikk inn 84 søknader om totalt 161 millioner kroner, og har fordelt 50 millioner på 41 prosjekter. Listen over årets mottakere, finner du her.

– Det er positivt å se at engasjementet er så stort og at så mange vil bidra i arbeidet mot marin forsøpling. Det er solide søknader fra mange gode prosjekter, og vi er glade for å kunne tilde midler til dette viktige formålet, sier direktør ved Senter mot marin forsøpling, Ann-Helen Ernstsen i meldingen.