Norges Forskningsråd gir 26 millioner til å videreføre FoU-arbeidet med tare. Partnere fra norsk forskning, matindustri og tareprodusenter vil jobbe samme for å finne bærekraftige måter å produsere nyttige og sunne ingredienser fra dyrket tare, skriver Møreforskning på sin hjemmeside.

Målet er å utnytte mer av mulighetene i råvaren tare. For å få til det, trengs mer kunnskap og innovasjon. Prosjektet starter opp i desember i år og varer i tre år. Møreforskning skal ledet forskningen sammen med Havforskningsinstituttet og et tverrfaglig samarbeid har startet arbeidet med å bygge opp kunnskap og utvikle behandlingsmetoder for å kunne nytte mer av taren.

Tare finnes i store mengder langs norskekysten og norsk taredyrking er i utvikling, men Norge utnytter ikke denne ressursen i særlig grad.

Andre samarbeidspartnere er Nofima, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Matís (Island) og industripartnere Orkla Foods, Arctic Seaweed, Lofoten Blue Harvest og Tango Seaweed.