I leting etter olje er det blitt skutt seismikk mer enn 164 millioner ganger i norske farvann, viser tall som NRK har samlet inn. Dette har skjedd på rundt 3000 tokt. Skuddene skremmer og skader sjøpattedyr, men omfanget er fremdeles ukjent, sier