Sammenligningen ble lagt frem av Fiskebåts informasjonsleder Odd Kristian Dahle i Fiskebåt med ryggdekning fra FHF, fiskerinæringens eget forskningsorgan. Det var opptakten til en miljøsamtale om ESG og fiskeflåtens klimautfordringer med sentrale aktører i og rundt næringen.

25 torskemiddager setter samme karbonavtrykk som en biffmiddag.

Kort, enkelt og brutalt avslørende fremstilling.

– Dette har vi ikke vært flinke nok til å få frem. Vi må bli mye flinkere, sa Per Magne Eggesbønes som har store havfiskebåter både i hvitfisk og pelagisk fiske.