Spørsmålet om havvind er en del av klimaløsningen ble tatt opp på årsmøtet i Fiskebåt Vest i Ålesund fredag hvor det ble tegnet to helt forskjellige bilder av mulighetene og en rad av motstridende argumenter om hva havvindnæringen vil føre med seg.

Fiskerinæringens bekymringer går på flere områder og ble i alle fall ikke avklart på dette møtet.

Havvinds påvirkning:

Med en god klype godvilje, kan man si at det er liten kunnskap og liten vilje til å satse på å få svar gjennom økt forskning ifølge Havforskningsinstituttet.