Norge har vedtatt å redusere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske med 50 prosent innen 2030 - ambisiøse mål som krever en vesentlig endring av flåten.

I en pressemelding opplyser Sjøfartsdirektoratet at de fremdeles får byggemeldinger for nye skip som skal ha en levetid på 20 til 30 år, uten at det er lagt opp til lav- eller nullutslippsteknologi.

– Dette er et varsku om at det må hardere tiltak til, både i form av krav og insentiver. Vi når ikke målene som er satt for 2030 uten å gjøre skipsfarten smartere og mer effektiv ved hjelp av ny teknologi og grønne drivstoffalternativer, sier fungerende Sjøfartsdirektør, Lars Alvestad, i meldingen.

– Handler mye om rammebetingelser

Fiskeribladet publiserte i sommer artikkelserien «Fremtidens fiskerinæring», der blant annet det grønne skiftet var et av temaene. Dag Standal, seniorforsker i Sintef Ocean sa da at den største fiskeflåten, fra 21 meter og større, vil greie denne omstillingen til utslippskutt godt, mens flåten under 21 meter vil slite.

– Dette handler mye om rammebetingelser for fiskeflåten til å ta i bruk ny teknologi. Hvis kystflåten skal delta i det grønne skiftet, må den minste flåten få andre rammebetingelser enn de har i dag, sa Standal i et intervju med Fiskeribladet i juli.

En av dem som har gått for grønn teknologi på båten sin, er Kjell Bjørnar Bakken i Bodø-rederiet Brødrene Bakken. Da de begynte å prosjektere den 39,70 meter store kystbåten «Støttfjord» for fem–seks år siden, var det et forsøk på å forberede seg på framtiden, har Bakken fortalt til Fiskeribladet.

«Støttfjord» har en hybrid løsning med dieselmotor og elektrisk framdriftsmaskineri der overskuddskraften fra dieselmotoren brukes til å lade batteriene.

– Det er en dyr investering. Men vi tenkte at vi ville spare penger over tid på å velge den teknologien. Vi har også tenkt framover på klimamålene for 2030, sier Bakken til Fiskeribladet i denne artikkelen.

Strengere krav

Sjøfartsdirektoratet opplyser i pressemeldingen sendt ut tirsdag denne uken at Norge har fått 138 nye batteridrevne fartøy de siste åtte årene. Skal vi nå 2030-målet med en kombinasjon av null- og lavutslippsskip, må vi minst bygge 138 nye lav -og nullutslippsskip hvert eneste år, de neste åtte årene.

Alvestad peker på at når omstillingsfarten er for lav, er konsekvensen den at Sjøfartsdirektoratet må stille strengere krav til skipsbygging med tradisjonelle framdriftsløsninger, der det ikke er lagt opp til teknologi som vil gi mindre utslipp.

– Vi kan ikke sitte å se på at det bygges skip som ikke tar innover seg det nødvendige grønne skifte, poengterer Alvestad i meldingen.