Torsdag arrangerte Fiskeribladet, IntraFish og Kystens Næringsliv konferansen Kampen om havet i Bergen.

Her møtte blant annet politikere til debatt om havet og havnæringens framtid, ledet av sjefredaktør for de tre publikasjonene, Øystein Hage.

Frykter for investeringer

Grunnrente for havbruk til havs – eller mangelen på det – ble ett av debattens tema.

– Nå skal en ta vurderingene «når tiden kommer», og det blir vel når overskuddet melder seg. Alt blir overlatt til de private, og jeg er redd for at vi ikke vil få investeringene som trengs, sier Halleland.