– Nordic Mining evner ikke å verne Førdefjorden fra partikkelforurensing. Det er et dårlig signal

Naturvernforbundet er kritiske etter at steinpartikler fra Nordic Minings anlegg rant ut i fjorden. Selskapet avviser at partikler truer gyteområder for torsk.

Lense i fjorden ved Nordic Minings anleggsområde på Engebø, noen hundre meter fra gytefelt.
Lense i fjorden ved Nordic Minings anleggsområde på Engebø, noen hundre meter fra gytefelt.Foto: Naturvernforbundet Sogn og Fjordane
Publisert 19. October 2022, kl. 04.50Oppdatert 19. October 2022, kl. 11.41