I fjor ble det under et tilsvarende tokt fjernet 100 tonn fiskeredskaper og utstyr. Også i 2019 fikk direktoratet ryddet store mengder fiskeredskaper.

– Tap av fiskeredskap er en uønsket sideeffekt av fiskeriene, som dessverre kan gjøre skade gjennom spøkelsesfiske og negativ påvirkning på miljøet, sier toktleder og seniorrådgiver, Gjermund Langedal, ved utviklingsseksjonen i Fiskeridirektoratet, i en melding på direktoratets nettsider.

Derfor er det svært viktig at alle tap meldes inn til Kystvaktsentralen.

– På den måten bidrar vi alle til et renere hav og å få bukt med et uetisk spøkelsesfiske, sier Langedal.

Toktet starter i Ålesund med fartøyet «Langenes» 23. august, og vil pågå frem til oktober.