– De som er for vindkraft til havs lover gull og grønne skoger. Men vi er bekymret og frykter enorme arealbeslag, sier han.

Heggebø er på samme linje som sin forgjenger, Kjell Ingebrigtsen, når det gjelder fiskerinæringens holdning til havvind.

Det var i Nordsjøen det norske oljeeventyret startet på slutten av 1960-tallet. Det er også i Nordsjøen det nå er tettest med oljeplattformer.

Rogalendingen Heggebø tror også at Nordsjøen vil bli det mest interessante området for Havvind.

Regjeringen har allerede gitt grønt lys for området Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.