De siste årene har Havforskningsinstituttet mottatt flere bekymringsmeldinger om blåskjell som forsvinner. Folk rapporterer om at det er tomt der de tidligere har funnet mye skjell.

I 2021 startet derfor HI opp en årlig overvåkning av blåskjellbestanden.

Nå er de første resultatene klare, melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

Forsker Tore Strohmeier Foto: Christine Fagerbakke

Blåskjell i alle regionene

– Vi finner blåskjell i alle regionene, fra innerst i fjordene til ytterst ved kysten. Men vi trenger mer data og mer overvåkning før vi kan si noe om det har blitt færre blåskjell eller ikke, sier forsker Tore Strohmeier.

De største sammenhengende forekomstene av blåskjell finnes i midtre til indre del av Hardangerfjorden. Oslofjorden har minst sammenhengende forekomster av blåskjell, men mest flekkvis fordeling av blåskjellene, ifølge forskeren.

Stroheimer sier det er for tidlig å si om det blir færre blåskjell langs kysten:

– Å dokumentere slike endringer må gjøres over flere år fordi blåskjellbestanden varierer naturlig, sier Strohmeier.

Dersom blåskjellbestanden er i endring skal overvåkningen også skaffe data som kan si noe om mulige årsaker til endringene.