Totalt har me så langt i år eksportert ca. 100.000 tonn meir enn i fjor, men med eit eksportprisfall på laks og torskefisk mellom 13-18 prosent så