Ville dyr på kroken - fiskeutstyr fanger ikke bare fisk

Forsøpling med henslengt fiskeutstyr er et stort miljøproblem og har et stort skadepotensiale for dyrelivet.

Det er mye søppel fra fiskeri som havner på sjøen.
Det er mye søppel fra fiskeri som havner på sjøen.Foto: Gjermund Langedal/Fiskeridirektoratet
Publisert 13. December 2021, kl. 11.02Oppdatert 22. December 2021, kl. 13.07