14. desember 2021 ble lov om bærekraftig finans vedtatt av Stortinget. Loven inkorporerer EUs taksonomi i norsk rett. Det trengs betydelig større andel av kapital inn i bærekraftige produksjonsformer.

Tanken med taksonomien er at det skal bli dyrere å investere i aktiviteter som ikke er bærekraftige og at finansinstitusjonene skal rapportere på investeringene. Dermed blir det synlig for alle hva investeringene bidrar til. Målet er også å unngå grønnvasking av bedriftenes produksjonsmetoder gjennom et sett med klare kriterier.