Vil trafikklys for bedre fiskevelferd fungere?

Skal gode løsningene tas i bruk, må vi gå grundig til verks sammen med bransjen og ikke bare lempe rapporten i fanget og håpe oppdretter tar affære.

Kunnskap om dødelighet er ikke nok. For når fisken er død, er det som kjent for sent. Hvorfor ikke måle utvalgte operative velferds- eller helseindikatorer heller enn dødelighet?
Kunnskap om dødelighet er ikke nok. For når fisken er død, er det som kjent for sent. Hvorfor ikke måle utvalgte operative velferds- eller helseindikatorer heller enn dødelighet?Foto: Terje Aamodt
Publisert 8. February 2022, kl. 07.01Oppdatert 8. February 2022, kl. 07.01