I NOU’en som ble levert sist fredag om framtidens fiskerikontroll er et av hovedforslagene automatisert innhenting og analyse av objektive data