Nasjonen går nå inn i noen stille påskedager, men samtidig har vel Norge knapt vært stillere enn de siste ukene. Det er nå klart hvor omfattende krisetiltakene vil bli etter påske, og det er på tide landet åpner opp igjen. Vi har behov for å få bedriftene tilbake i ordinær drift, og ikke minst trenger norsk sjømatnæring mer normalitet. Fortsatt kriseberedskap vil få dramatisk økonomiske konsekvenser for et land og en næring som er helt avhengig å kunne drive så vanlig som mulig.

21. mars innførte regjeringen de mest inngripende tiltakene i Norge i fredstid. Landet stengte. 14 dager senere ble tiltakene videreført for 14 nye dager. Skoler og barnehager er stengt. Det er pålegg om karantene og isolasjon, spisesteder og utesteder er stengt, det er forbud mot å dra på hytta om den ligger utenfor hjemkommunen, og kontakten med andre mennesker er svært begrenset.

Norge som samfunn og sjømatbransjen som næring trenger å komme i full drift igjen.

Dersom det etter påske etter hvert vil bli en myk åpning på barnehager og småskoler, er vi på riktig vei. Ikke minst bør dette være mulig på mindre steder som ikke er så tett befolket som i de store byene. Dette kan blant annet forsvares med de nye smittetallene, som viser at hver koronasmittet person i Norge sannsynligvis smitter kun 0,7 annen person. Før de strenge tiltakene ble innført, smittet hver av de smittede 2,5 nye personer. Det viser at tiltakene også har gitt effekt. Derfor er på tide med mildere tiltak.

For sjømatbransjen vil det likevel helt sikkert gå lengre tid før vi er tilbake i vanlig drift. Vi vet at den nye sjømatmessen Havexpo allerede er avlyst, og etter all sannsynligvis vil det samme skje med Nor-Fishing i august

Med fly- og reiserestriksjonene som vil prege verden i tiden fremover er det nok nokså illusorisk å tro at alt vil gå som normalt. At helsemyndighetene samtidig sier at det ikke vil bli arrangert store bryllup i 2020, viser at det er lite trolig at tusenvis av mennesker kan samles i et messeområde i Trondheim på sensommeren.

Nor-Fishing har vært arrangert siden 1960, og det vil i i så fall være første gangen fiskerinæringen ikke samles i trønderhovedstaden. For bransjen er det selvsagt et tap å miste denne møteplassen, men næringen vil garantert takle også en slik endring. Det finnes alltid en annen møteplass i denne bransjen. Konferanser og messer er det nok av.

Likevel mener vi at både Norge som samfunn og sjømatbransjen som næring trenger å komme i full drift igjen. Balanseøvelsen regjeringen jobber med er derfor å vekte smittevern og hensynet til folkehelsen opp mot økonomiske konsekvenser av et stengt samfunn. Etter hvert er denne kostnaden blitt så høy at det er naturlig å løsne på grepene. Det bør skje utover våren.