Kommentaren inneholder en rekke feil og sammenblandinger som jeg ønsker å oppklare. Norge har i