Kommentaren inneholder en rekke feil og sammenblandinger som jeg ønsker å oppklare.

Norge har i lengre tid jobbet for å samle Norge, EU og Storbritannia til forhandlingsbordet, slik at vi kan bli enige om fiskeriavtaler. Enkelte av fiskebestandene i Nordsjøen vandrer mellom de tre partenes farvann, og vi må derfor bli enige om kvoter og forvaltningstiltak.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (Høyre). Foto: Bent-Are Jensen

Norge er en tredjepart når det gjelder brexit.