Vestvågøy fiskarlag er av den bestemte oppfatning at det må være mulighet å komme til enighet gjennom forhandlinger med Fiskarlaget Nord.

Vestvågøy fiskarlag beklager sterk at organisasjon er kommet i en slik situasjon og at det kan være fare for at Norges Fiskarlag blir sterkt svekket i framtiden. Laget mener videre at landsstyret bør tenke seg godt om før et slikt vedtak iverksettes. Det stilles også et stort spørsmålstegn at landsstyret kan fatte et slikt vedtak uten at det har vært ute på høring blant medlemslagene.