Eg vil ønske fiskeridirektøren velkomen etter. Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen har sett lyset. Ifølgje Fiskeribladet 25. august sa han på ei tilstelling under Nor-Fishing at det arealet som skal nyttast til havvind ikkje gjev plass til fiskeri. Det er ikkje akkurat breaking news.

Knut Arne Høyvik. Foto: Privat

Underteikna har skrive fleire innlegg om temaet, og peikt på arealbeslaget, og det faktum at det ikkje er mogleg å fiske mellom vindturbinar.

Ifølgje konsekvensanalysen for Hywind Tampen vil 12 turbinar dekke eit areal på overflata på 11 kvadratkilometer og eit areal på havbotnen på 22,5 kvadratkilometer. Ei sikkerheitssone rundt vil nok bety at ca. 40 kvadratkilometer blir beslaglagt, og forbode for fiske.

Det er positivt at fiskeridirektøren tar dette inn over seg. Vi får håpe at politikarane også vaknar og ser realitetane når det gjeld arealbruk ved utbygging av vindindustri til havs.