Den kraftige utenlandsgjelden kan imidlertid påvirke valutakursen og dermed kjøpekraftutviklingen i landet. En svakere hryvnja er derfor kanskje den største trusselen mot en videre vekst.Viktig marked