Dette har vært snakk om siden Høyre gikk til valg på i 2013. Og mest sannsynligvis flere år tidligere. Dette har vært et ømt tema for mange å ta opp og sier det er vanskelig å gjennomføre. Ja, det er strukturering under 11 meter.

Om man i dag går ut i mediene eller Facebook og sier at man ønsker seg strukturering under 11 meter, da blir man møtt med at vi ikke må få islandske tilstander i Norge, det blir for dyrt. Er det ikke bare å gå over i neste gruppe hvis man vil strukturere? For meg høres ut som at gruppen under 11 meter holder norske fiskerinæringen unna en kollaps. Mens gruppene over 11 meter får lov å strukturere mer.

I dag er kvoteprisene høye, og ved en eventuell strukturering for den minste flåten, så vil kvotene bli enda dyrere, men det er prisen man betaler for å slippe en samfiskebåt.

Jacob Heløy, fisker Foto: Kenneth Didriksen

Prøvd før

Og har det ikke vært for man blir skattet i hjel hvis man skal selge for å bytte gruppe, så skulle vi ha gjort det. Men mange vet kanskje ikke at det har vært strukturering under 11 meter på begynnelsen av 2000-tallet. Da fikk de rederiene som hadde kvote over og under 11 meter lov å strukturer opp kvotene under 11 meter til gruppen over slik at de skulle slippe å ha flere båter. Men dette var bare for en periode.

Helt til kvotemeldingen kom for noen år siden. Da skal det igjen bli åpnet for strukturering under 11 meter, men kun for de som har båter over 11 meter med kvoter under 11 meter. De skal få lov til å hoppe i den gruppa over 11 meter som har strukturering, mens vi under får mindre kvantum og ikke får strukturere.

Men vi har samfiskeordning under 11 meter. En ordning som egentlig fungerer greit, men bakdelen er samfiskebåtene. Man kan fiske to kvoter på en båt, men må ha to båter. Så har man fire båter og fire kvoter, trenger man bare å fiske på to mens de to andre ligger som død kapital ved kai hele året. Og man må koste på dem forsikring, klassing og alle nye pålegg fra direktorater.

Det går for seint

Men nå har den nye regjeringen gått inn for å gjøre samfiskesystemet enklere i stedet for å tillate strukturering, siden samfiske utgår om noen få år.

Da kom Fiskarlaget på Myre med et forslag om ID-kvoter. Slik at man kan ha en kvote på båten og en kvote i «lufta». Så skal man slippe samfiskebåtene. Og dette er jo en stor forenkling i forhold til det vi har i dag. Men det går altfor seint.

Utviklingen under 11 stopper opp. Nye 11-metringer koster mellom 10–20 millioner å bygge. Skal man da i tillegg ha en båt som ligger til kai, så blir det dyrt. Gruppen under 11 meter klarer aldri å fiske sei- og hysekvotene.

Med en masse båter til kai som må vedlikeholdes, må man jo heller være på land for å pusser båter enn å fiske. Med nye båter og større lastekapasiteter, så får man mer fisk med seg og bedre kvalitet, fordi man har konteinerplass. Dette vil føre til flere kilo fisk per liter drivstoff.

At vi i gruppen under 11 meter ikke får utvikle oss, er en skam. Så snakker flere om rekruttering. Det blir for dyrt å komme inn i næringen. Det er like lett å komme seg inn i fiskerinæringen som alt annet, så lenge du vil jobbe. Det er bare prioritere vekk bil, hus og fest. Så får man det til. Men skal man først kjøpe hus og bil, så blir det ikke mye kroner til egenkapital. Så da blir det vanskelig å komme inn.