I debatten om vindkraft ytrar mange eit krav om at det ikkje bør byggast nokre nye vindkraftverk på land, fordi det gjer for store inngrep. Mange stader er det også tilfelle.