Stadig oftere avsløres det sosial dumping i fiskerinæringen, og vi blir fortalt historier om underbetalte fiskere og arbeidsforhold i industrien som ikke tåler dagens lys. Norsk arbeidsliv burde ha kommet lenger enn dette i 2019, og det er derfor bra at regjeringen har laget en egen strategi for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Det må slås mye hardere ned på denne type lovbrudd.

I dag 

om at en rekke fiskeindustribedrifter i Lofoten og Vesterålen . De må jobbe lenger enn det som er lovlig, får lønn langt under tariff og bor i kummerlige forhold. Det er dessuten avdekket mulig trygdesvindel, samt at en rekke arbeidere ikke får overtidsbetaling.På ett fiskebruk forsvant 12 utenlandske arbeidere dagen etter at myndighetene hadde vært på kontroll.

?Men vi har også tilfeller av ulovligheter i flåten, og det er ikke mange måneder siden Dagbladet kunne avdekket uverdige forhold på snøkrabbebåter i nord. Fiskeribladet har også

som har jobbet under uholdbare forhold på fiskebåter. Eksemplene begynner etter hvert å bli mange, og bildet som avtegnes er ikke hyggelig lesning for en næring som har mål av seg til å bli enda viktigere for landet. 

For norsk fiskerinæring er sosial dumping ødeleggende for omdømmet

Regjeringen la frem en strategi mot arbeidslivskriminalitet i 2015. Målet var å bekjempe arbeidslivskriminalitet med målrettede tiltak, økt kontrollinnsats og styrket samarbeid mellom myndighetene og arbeidslivets parter. I samarbeid med partene i arbeidslivet lanserte regjeringen i januar en revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet.

Til tross for økt innsats mot ulovligheter i arbeidslivet ser vi at de kriminelle tilpasser seg – og at det derfor er blitt mer krevende å avdekke arbeidslivskriminaliteten. At norske bedriftsledere er blitt så kyniske er kanskje ikke overraskende, men likevel svært kritikkverdig. For norsk fiskerinæring er slik oppførsel ødeleggende for omdømmet. 

De siste årene har regjeringene myket opp reglene for bruk av midlertidige ansatte, og LO-underorganisasjonen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), har lenge fryktet at det ville føre til mer sosial dumping, og at det nærmest ville bli at fritt frem for innleie av midlertidige ansatte i fiskeindustrien. Spesielt fryktet fagforeningen at dette ville skje i hvitfisknæringen.

Dessverre ser det ut som om LO-toppene har fått rett i mye av det de fryktet. Det er derfor på høy tid kontrollmyndighetene slår ned på ulovlighetene som skjer. For norsk fiskernæring er ikke tjent med å ha bedrifter som opererer langt utenfor lovverket. Slik oppførsel virker både konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen. Og stempler samtidig en næring som lovbrytere.