Tvingende nødvendig å ta ut pukkellaks i sjøen i år

Uten dette fisket, utsetter vi villaksen for unødvendig risiko for skade.

Skal vi gi pukkellaksen fritt leide opp i våre elver og gyte fritt med de konsekvenser det vil ha for villaksen til å gyte uten forstyrrelse fra pukkellaks? Tanavassdraget ble stengt for laksefiske i 2021 fordi antall gytende laks var for lavt.
Skal vi gi pukkellaksen fritt leide opp i våre elver og gyte fritt med de konsekvenser det vil ha for villaksen til å gyte uten forstyrrelse fra pukkellaks? Tanavassdraget ble stengt for laksefiske i 2021 fordi antall gytende laks var for lavt.Foto: Petteri Selin på Unsplash
Publisert 25. February 2023, kl. 12.00Oppdatert 25. February 2023, kl. 12.00