Dette er et merkelig problem som med mer ansvarlige politikere/politisk ledelse i Nærings- og fiskeridepartementet egentlig ikke burde være et problem.

Ansvarlige politikere og myndigheter ellers er meget bevisst på bærekraftig forvaltning av sårbare ressurser, og både kreativitet når det gjelder kontroller, og reguleringer, og strafferammer for cirka 10.000 norske yrkesfiskere ser det ikke ut til at det er grenser for, men når det gjelder fritids- og ikke minst et turistfiske, hvor det kommer kanskje så mange som over 1 million turister for å fiske til Norge,- der er det ingen reguleringer og kontroller, annet enn på grenseoverganger som tidvis er ubemannet. 

Yngve Larsen, fisker og leder i Andøy Fiskarlag. Arkivfoto: Tommy Hansen

Resultatet av dette ser vi ved stadig større beslag år for år, men dette er ikke engang toppen av isfjellet, men snøkornet som la seg sist på isfjellet!

Summen av all turist- og fritidsfiske ble estimert i den eneste rapporten som er bestilt av en fiskeriminister til å være cirka 50.000-65.000 tonn i hvert av årene i 2003 og 2004.

Siden den gang har turistfisket hatt en eksplosiv utvikling langs kysten, og i dag snakker vi kanskje om så mye som over 100.000 tonn fisk som blir fisket helt uregulert og ukontrollert, og som kommer i tillegg til det anbefalte totale fisket på våre bestander av spesielt kveite, skrei, og kysttorsk. 

Det som skjer langs kysten i dag med dette fisket kan best sammenlignes med fraværet av ansvar når silda, lodda, og nesten skreifisket ble ødelagt av overbeskatning

I mange år har en stadig økende røst langs den samme kysten advart mot det som skjer, og både gjennom fiskerorganisasjonene, og har selv hatt mye kontakt med både politi og Fiskeridirektorat i saken.

Alle forstår dette vanviddet, men det er helt til man kommer til departementsnivå, hvor man sitter med et inntrykk av at den politiske ledelsen sitter i litt for godt polstrede kontor og mer synser ut fra egen teori, og lar dette vanviddet få utvikle seg, med kun å belønne enkelte aktører/turister med enda større utførselskvoter, som i realiteten dreier seg om mellom 60–100 kg rund fisk som ikke gir seg utslag i noen totalkvoter, men kommer som et tillegg til det anbefalte uttaket, og fastsatte kvoter! 

At aktører og turister med uærlige hensikter bare har halvparten så stor utførselskvote betyr ingenting i praksis, for de bryr seg uansett ikke om det lille som gjelder av lover og regler, og ikke minst straffenivå som uansett er så dårlig at det nesten er som en oppfordring til å etablere rene filetfabrikker og sesongfiske basert på ulovligheter!

De som har uredelige hensikter vil uansett benytte seg av den utrolige naiviteten som ansvarlig politisk ledelse i fiskeridepartementet har utvist i flere regjeringer, og som er videreført med dagens politiske ledelse!

Det som skjer langs kysten i dag med dette fisket kan best sammenlignes med fraværet av ansvar når silda, lodda, og nesten skreifisket ble ødelagt av overbeskatning.

Forskjellen fra da og til i dag er at ingen kan si at de ikke visste noe, og at man ikke har kunnskap,- selv ikke ansvarlig politisk ledelse i departement, og lovgivende politikere på Stortinget!