De to partilederne Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la i dag frem den 86 siders lange «Hurdalsplattformen», og det er få forslag der som vil endre dagens fiskeri- og havbruksnæring. Ja, den nye regjeringen vil ha en ny kvotemelding, men der stopper også de store ordene. Men en ting kan sjømatnæringen glede seg over: De har vunnet oljekampen om Trænarevet, Mørebankene og Lofoten, Vesterålen og Senja. Her blir det fullt oljestopp og ingen konsekvensutredninger.