Prisen på fryst torsk til fisker er 50 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Prisoppgangen på fryst torsk tilsvarer eksportprisen på fryst torsk i første kvartal 2013.

Den kraftige prisveksten kommer selv om årets justerte torskekvote er høyere enn mengden torsk som ble fisket i fjor.

Finn-Arne Egeness, bransjeanalytiker Sjømat, Nordea Bank Foto: Nordea

Hvis prisnivået på 36 kroner per kilo for fersk torsk og 45 kroner per kilo for fryst torsk fortsetter i Norges Råfisklag, og hele kvoten på 385 000 tonn blir fisket, vil førstehåndsverdien av torsk nærme seg 10 milliarder norske kroner i år.

Tilsvarende en vekst på 28 prosent fra rekordåret 2020. Prisoppgangen er høyere enn på annen villfanget fisk. Hvorfor stiger førstehåndsprisen på torsk så mye?

Gjenåpning av samfunnet

Torskeprisen ble hardere rammet av pandemien og tiltakene for å redusere smitten i befolkningen enn prisen på mange andre arter. Gjenåpningen av samfunnet og færre smittevernstiltak har økt etterspørselen etter torsk i restaurantmarkedet.

Tall fra Nordea Markets viser at både engelske, tyske og amerikanske forbrukerne er mer ute på restaurant nå enn de var før pandemien. Det antyder at torsken er mer avhengig av hotell, restaurant og cateringmarkedet enn man trodde før pandemien, og at restaurantmarkedet har høyere betalingsvilje og -evne enn dagligvaremarkedet.

Under pandemien var det en kraftig vekst i salget av torsk i dagligvarehandelen. Mange forbrukere lærte seg derfor å tilberede torskeretter hjemme.

Erfaringene og kunnskapen til forbruker har stimulert etterspørselen også etter pandemien. Fordi mange produkter måtte finne veien til dagligvarehandelen under pandemien, var pris et nødvendig virkemiddel for hylleplass.

Endringen i varestrøm rammet torsken hardt, fordi den er dyrere enn andre hvitfiskarter.

Inflasjon og matvarepriser

I tillegg til gjenåpningen av samfunnet, har kombinasjonen av krig i Ukraina og påfølgende høye priser på energi og kunstgjødsel, ført til rekordhøye matvarepriser. Nordeas inflasjonsestimat i eurosonen er på fem prosent i år, godt over inflasjonsmålet til den europeiske sentralbanken på to prosent.

Det drar naturligvis med seg torskeprisen.

Fordi Russland fisker 30 prosent av torsken i Nordøst-Atlanteren, vil eventuelle sanksjoner mot russisk torsk påvirke tilbudssiden. Skulle det bli innført sanksjoner mot russisk torsk eller oppstå betalingsutfordringer, vil torskeprisen kunne øke ytterligere.

Ifølge britiske «National Federation of Fish Friers» kommer rundt 40 prosent av torsken i Fish and Chips-segmentet i Storbritannia fra russiske fartøy. Mye skal gå galt dersom britene slutter å spise nasjonalretten «fish and chips» over natten.

I øyeblikket er det vanskelig å se for seg et totalforbud mot russisk torsk, men at markedet vil ha preferanser for annen opprinnelse er utvilsomt.

Kvoter

Årets justerte norske torskekvote er på 385.000 tonn. Det er høyere enn fangstvolumet av torsk i fjor. Ukestatistikken fra Fiskeridirektoratet viser at fangsten per uke 11 kun var marginalt lavere enn på samme tid i fjor. Det forteller om et sterkt torskemarked, når vi også vet at krona har styrket seg betydelig den siste tiden.

Havforskningsinstituttet har vært ganske tydelig på at torskekvoten skal ned 20 prosent neste år, særlig fordi handlingsregelen begrenset kvotenedgangen i år. Normalt har ikke kunnskap om neste års torskekvote gitt utsalg i torskeprisen før i andre halvår.

Det er imidlertid grunn til å tro at dagens kunnskap om neste års kvoter gir trygghet for fiskekjøperne, særlig for produsentene av saltfisk, klippfisk og tørrfisk, hvor det er lang tid mellom innkjøp av råstoff og salg av ferdigvarer.

Stor etterspørsel

Prisforskjellen mellom fryst og fersk torsk er betydelig større enn snittet de siste årene. Typisk har førstehåndsprisen på fersk torsk vært 5 - 6 kroner lavere enn prisen på fryst torsk.

I mars var differansen på 9 kroner. Det forteller om stor etterspørsel etter en global vare og gir trygghet for kjøperen som baserer produksjonen på fersk torsk.

Samtidig har det gitt aktørene med stor råvarefleksibilitet intensiv til å velge fersk kontra fryst torsk, slik som klippfiskindustrien på Sunnmøre.

I forkant av sesongen var det vanskelig å se for seg at torskeprisen skulle gå så høyt, men når vintersesongen nå går inn i sin siste måned, er det rasjonelle forklaringer på det observerte prisnivået. Dermed tyder alt på at fangstinntektene fra torskefisket vil bli rekordhøye i år.