Nå har det utviklet seg til å bli en av Nord-Norges største studentkonferanser.

Hanne Askestad Styreleder Håp i Havet 2022 Foto: Håp i havet

I likhet med Norges Fiskerihøgskole, feirer også Håp i Havet jubileum i år. Konferansen er en møteplass for studenter på fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi og næringsliv i fiskeri- og havbruksnæringa. Årets konferanse er den 20. i rekka, og går under slagordet «Et hav på deling», hvor vi setter søkelys på sameksistens og samarbeid på tvers av næringer, regioner og landegrenser.

Det vil være spennende foredrag og debatt om blant annet marine næringsparker, vekst i havbruksnæringa, arealbruk til havs, Norges fiskeriavtaler og aquasjarken «Signe», som er et prakteksempel på samarbeid mellom ulike næringer.

Pandemien har naturlig nok satt sitt preg både på årets og fjorårets konferanse. I fjor ble konferansen heldigital, i år går vi for en hybridløsning med fysisk konferanse for et begrenset antall i publikum med streaming til digital plattform.

Det har vært utfordrende, men også svært lærerikt å planlegge konferansen. Med god støtte fra Universitetet i Tromsø, og da spesielt Norges Fiskerihøgskole, har vi klart å komme i havn, og vi gleder oss til konferansen går av stabelen 16. og 17. februar.

Håp i Havet blir av mange studenter ved fiskerihøgskolen beskrevet som et årlig høydepunkt i løpet av studietida. I normale tilstander får studentene møte bedrifter på stands, sitte skulder til skulder i trappa på fiskerihøgskolen for å høre på foredrag og avslutte det hele med en storstilt bankett på et av byens hoteller.

Selv om årets konferanse blir en nedskalert versjon av dette, opplever vi likevel ivrige og engasjerte studenter som gleder seg til å delta på konferansen, enten fysisk eller digitalt. Engasjement blant studentene er ikke mangelvare på Norges fiskerihøgskole.

Mens noen er med på å arrangere Håp i Havet, sitter andre i linjeforeningsstyrer eller er engasjert i studentpolitikken.

Studentengasjementet er med på å skape liv på skolen, og studentene møter opp på det som skjer, enten det er julebord, konferanser, bedriftspresentasjoner, quiz eller en god gammeldags fest i kantina! Jeg er overbevist om at dette øker trivselsfaktoren på skolen.

Dette| i kombinasjon med et lite miljø hvor «alle kjenner alle», tror jeg er med på å gjøre fiskerihøgskolen til en attraktiv plass for studenter, både for faglig utvikling og sosialt påfyll.

Dersom du er nysgjerrig på å lære mer om samarbeid og sameksistens i sjømatnæringa, anbefaler jeg deg å stikke innom den digitale plattformen 16. og 17. februar. Her vil du også kunne møte et mangfold av bedrifter innenfor næringa. Velkommen skal du være!