Remi jobbet med fisk hele sin yrkeskarriere. Først som fisker i mange år på flere ulike båter fram til han i 2008 gikk over til oppdrettsnæringen. Da startet han som røkter i Grieg Seafood Finnmark AS, hvor han ble helt til Nordnorsk Smolt ble en realitet i 2015.

Remi fikk da muligheten til å jobbe på hjemplassen Hasvik. På linje med sin far var Remi en aktiv deltaker i lokalsamfunnet. Han sto på for å skape bolyst og så viktigheten med økt verdiskapning for å "holde lys i husan". Som en av de første som ble ansatt hos Nordnorsk Smolt, fikk han en sentral rolle i utviklingen av det nyetablerte selskapet.

Remi Andrè Nilsen. Foto: Privat

Remi var han en viktig ressurs med sin kunnskap og enorme stå-på-vilje. Han var en person som alle ble glade i, han hadde en unik evne til å se hvert enkelt menneske. Med sitt humørfylte vesen bidro han til en enorm trivsel på arbeidsplassen, det var ingen som hadde ha en dårlig dag jobb sammen med Remi. Samtidig var han ikke redd for å gi uttrykk for sine meninger, han kalte en spade for en spade sånn som man gjør på kysten.

I et lite samfunn som Hasvik er ikke kollegaer bare kollegaer. Samholdet også utenfor jobb gjør at vi knytter ekstra sterke bånd. Vi har ikke bare mistet en kollega, men en utrolig god venn. Han er som en bror til oss alle.

Vi er dypt preget og i sjokk etter den tragiske hendelsen da vår gode venn og kollega forliste sammen med sin far søndag den 09.01.2022, alt virker så uvirkelig og, han kommer alltid til å bli dypt savnet.

Våre varmeste tanker og medfølelse går til familien

Hvil i fred vår gode venn og kollega, minnene om deg vil alltid være med oss.

Hilsen kollegaer i Nordnorsk Smolt og Grieg Seafood Finnmark