Jeg fisker på vinteren etter torsk og benytter meg av andre fiskeslag resten av året.