Jeg fisker på vinteren etter torsk og benytter meg av andre fiskeslag resten av året. Resten av året bruker jeg som mange andre å gå i sund, fjorder og nære havområder for å prøve lykken i smule farvann. Mange gjør dette med godt resultat og andre med mindre gode resultater, men det er også sjansen man tar med å fiske kystnært.

I disse dager er det blitt et større søkelys på vern av kysttorsken i Norge. Den har hatt et stort press over tid og derfor er det ikke dumt å se på hvilke tiltak som kan gjøres for å hjelpe denne bestanden.