Så lenge ny kunnskap ikke når fram til oppdrettsnæringen, har den ikke så stor verdi. Derfor er Aqua Nor en viktig arena for både næringen, forskere og også politikere.

Morgan Lillegård, kommunikasjonsdirektør i Nofima Foto: Audun Iversen

Hver gang legger vi i Nofima inn store ressurser i vårt seminar på Aqua Nor.

På fiskens egne premisser

Tirsdag om to uker klokken ett fylles salen til randen. På scenen står seks utvalgte forskere som har øvd og øvd på sine fremførelser.

På seks minutter skal de fortelle sine viktigste forskningsfunn til mange frammøtte, og i tillegg blir foredragene strømmet.

Også i år er det ett overordnet budskap: Teknologi trumfer ikke biologi.

Hovedpersonen er oppdrettsfisken. Den skal og må behandles på fiskens egne premisser. Fiskehelse og velferd er avgjørende for at den skal ende opp som kvalitetsmat verden over. God velferd betyr også lavere dødelighet og dermed bedre bunnlinje for selskapene.

Forbedring i bruk av rognkjeks, skjelettdeformitet, velferdsevaluering i semi-lukkede sjøanlegg, fiskehelse i skiftende klima, utnyttelse av fôr og bedre bunnlinje er noen av stikkordene for foredragene på Nofima-seminaret i Trondheim under Aqua Nor. Alt dreier seg om biologi.

Forskning og innovasjon er det som bidrar til at norsk oppdrettsnæring også i fortsettelsen skal være ledende.

Rivende utvikling

Norsk oppdrettsnæring har nylig feiret 50 år. Like sikkert som vi kan konstatere at ekstremt mye har skjedd på disse årene, er det at like mye og mer til vil skje de kommende 50 årene. Forskning og innovasjon er det som bidrar til at norsk oppdrettsnæring også i fortsettelsen skal være ledende.

Teknologiutviklingen er rivende. Stiller man seg på sidelinjen og ser på utviklingen er den forbløffende. For et tempo. Da er det desto viktigere at vi ikke slipper biologien av syne.

All forskning skal formidles til de som har bruk for kunnskapen. Den folkelige formidlingen tar alltid utgangspunkt i vitenskapelig dokumenterbar forskning.

Det handler om å gjøre dette om til formidling som synliggjør verdien og effekten for næringene. Kunnskapen må fremføres slik at den anskueliggjør nytteverdien og også synliggjør at den kan implementeres.

Møter vår målgruppe

Nofima er delt inn i tre divisjoner – fiskeri, akva og landbasert matproduksjon. Akva-divisjonen har flest forskere og det er innen oppdrettsnæringen vekstpotensialet er størst. Dette gjør at vi mener det er ekstra viktig å formidle nye forskningsresultater. Derfor er Aqua Nor og andre messer, konferanser og seminarer viktige for oss. Det er her målgruppene er.

24. august har våre forskere finpusset på sine foredrag og vært gjennom generalprøver. De skal presentere ny kunnskap om rensefisk, fiskevelferd, helse, fôreffektivitet og klima. Formidling direkte til næringene er høyt prioritert.

Får alltid ja

På Aqua Nor er det mye kunnskap som skal deles, og Forskningstorget er blitt en viktig arena for slik deling.

Forskningsrådet drar sammen med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) i trådene og de får alltid ja når de spør om bidrag fra forskningsinstitutt eller universitet.

Forskningstorget har de siste årene fått en sentral plass på messen i Trondheim, og er et tydelig eksempel på hvor viktig formidling er. Våre forskere stiller selvsagt opp også der.

Forskerne gleder seg til å møte aktørene i oppdrettsnæringen og dele ny kunnskap etter at samfunnet har vært stengt ned.

Vi håper oppdrettsnæringen gleder seg til å møte dem. Vi skal bidra med mer ny kunnskap om hovedpersonen – oppdrettsfisken.