Svikt i styringskjeden? ─ Fiskeriministerens tolkning av fiskerilovgivningen

Loven er et koblingspunkt mellom Stortingets fiskeripolitikk og retten.

HAVRESSURSLOVEN: Ministeren fremholder at havressurslovens formål «må tolkes slik at fiskeripolitikken samlet sett skal gi et bidrag til fiskerienes ringvirkninger i distriktene som er større enn hva som ville skjedd uten en slik fiskeripolitikk».
HAVRESSURSLOVEN: Ministeren fremholder at havressurslovens formål «må tolkes slik at fiskeripolitikken samlet sett skal gi et bidrag til fiskerienes ringvirkninger i distriktene som er større enn hva som ville skjedd uten en slik fiskeripolitikk».Foto: Per Thrana
Publisert 27. November 2020, kl. 14.10Oppdatert 30. August 2021, kl. 10.46