Riksrevisjonen avdekket ved sin revisjon av vårt kvotesystem for perioden 2004–2018 at flere regelendringer i denne perioden ikke var