Peter Ørebch

Peter Ørebch er professor i rettsvidenskap ved UIT Norges arktiske universitet Tromsø

Det vil si en mellomstatlig frihandelsavtale i stedet for en overnasjonal EØS. Hvorfor bli herrer i eget hus når man kan knuge seg til EØS-husmannskontrakten?

Fri fantasi

Avtalen er omfattende. Selve hovedavtalen er på 63 sider. Til sin unnskyldning for feilslutninger om innholdet skal han ha det. Men ut ifra hva han skriver: Hansen må være verdensmester i hurtiglesning. Slik karakteriserer Hansen avtalen med britene:

«Handelsavtalen med Storbritannia er i all hovedsak det beste vi kunne forvente. Grei nok på varer, svakere på tjenester enn med EØS. Men den store svakheten er underkommunisert. Den er at det nå kommer grensekontroll, både på fisk og andre varer. Det betyr både plunder og heft og nye kostnader».

Peter Thomas Ørebech Foto: Privat

Dette er fri fantasi. Her er pressemeldingen fra britisk handelsdepartement:
UK secures new deal with Norway, Iceland and Liechtenstein – GOV.UK (www.gov.uk)

«The deal agreed in principle today (4th June) is the first time these three European countries have included dedicated chapters on digital trade and small businesses in any trade deal, making it the most advanced they have done to date.

Cutting-edge digital provisions mean when British firms export to Norway and Iceland, they will be able to benefit from commitments that limit unnecessary paperwork. Electronic documents, contracts and signatures will allow goods to move seamlessly across borders, saving businesses time and money».

Full bom

Her er kun to alternativer mulig, enten så har Hansen ikke lest avtalen eller så forstår han ikke engelsk. Begge deler er like ille. For hvordan kan en stortingsrepresentant driste seg til å uttale seg om ting han ikke har kunnskaper om? Jeg skal – via oversettelse – hjelpe Hansen til forståelse. Hva sier britiske myndigheter?

«4. juni avtalen er første gang disse tre europeiske land [Efta-landene minus Sveits] har inkludert egne kapitler om digital handel og mindre bedrifter i noen handelsavtale, noe som gjør den til noe av det mest avanserte som disse land hittil har avtalt.

Snarvei-digitale bestemmelser betyr at britiske eksportfirma selger til Norge og Island, så vil dette kunne skje ved at de drar fordel av forpliktelser som avtalefester plikt til å begrense unødig papirarbeid. Elektroniske dokumenter, kontrakter og underskrifter skal tillate at varer flyter sømløst over nasjonale grenser, sparer næringslivet for tid og penger».

Ytterligere kommentarer enn dette er unødvendig: Beklager Hansen, full bom her!