Klimaendringene fører til stadig varmere havvann, og varmen strekker seg lengre og lengre mot nordområdene. Dette medfører mange skjebnesvangre konsekvenser for etablerte arter i nord, samtidig som nye arter