Iversens innlegg kan leses her. Vet Iversen hvordan redskapet snurrevad fungerer og at redskapet benyttes av svært mange kystfartøy fra 11 meter og oppover,