Kommentar: Storbritannia var først ute med å stenge alle havene for russiske fartøy. Store nasjoner som Danmark, Sverige og Spania presser nå på for at EU skal gjøre det samme. Havneadgang for russiske skip til EU og Norge er en storpolitisk nøtt å knekke. Ikke minst for Støre.

Øystein Hage, ansvarlig redaktør IntraFish/Fiskeribladet. Foto: Lena Knutli

Den danske utenriksministeren Jeppe Kofod sier til dansk TV 2 at Danmark ønsker å sanksjonere adgangen til sine havner.

- Det arbeider vi videre med.