Det er umulig å «tippe» nøyaktig på hvor mye man har i vekt. Ja, for det blir tipping, det er for mange faktorer som spiller inn når vurdere vekt på fangst ut fra antall krabbe.

Tor Mikkola SP Varaordfører Nordkapp kommune Foto: Privat

Jens Are leverte fangst på 690 kg krabbe og fikk bot og inndragning på 66.275 kroner. Dette fordi han innrapportert en beregnet krabbefangst på 450 kg gjennom kystfiskeappen, noe som er 240 for lite i forhold til levert fangst.

Gardar Runar Gislason fikk inndragning og bot på 68.634 kroner for lignende feilberegning.

Når man haler teinene, teller man antall krabber. Antall hannkrabber, antall hunnkrabber og antall skadet krabber. Av og til er det dårlig vær, og det går litt i kluss når man skal sortere samtidig som man skal holde båten mot vind og skal håndtere teinene. Det er også stor forskjell fra en dag til en annen på matinnhold og størrelse på krabben. 100 krabber kan ut fra erfaring veie alt fra 200 kg til 350 kg, etter hvor store de er og hvor mye matinnhold.

Krabben kryper i flokk på havbunnen, den ene dagen kan det være en flokk med storkrabber som kommer fra et område med mye mat, neste gang kan det være en flokk med krabber som er mindre og kommer fra et område med mindre mat.


Vi fiskere har spurt Fiskeridirektoratet om hvor nøye det er med innrapportering på kystfiskeappen, og fått til svar at det ikke er viktig å treffe så nøyaktig på vekten, det viktigste er at det er innrapportert med rett leveringstidspunkt og leveringssted. De fleste av oss har forholdt oss til det.

Det ser ut til at Fiskeridirektoratet har endret praksis, nå vil de straffe fiskere for feilberegning. Nå er det blitt en kriminell handling å gjøre feil beregning av fangst, og fiskere som gjør sitt beste, men ikke er god nok å tippe vekt på fangst, skal straffes.

At båter kommer til godkjent fiskemottak og leverer høyere eller lavere fangst enn det som er innrapportert, viser ikke at det drives ulovlig fiske. Det viser bare at det ikke er rett beregning av antall kilo fangst som er meldt inn i kystfiskeappen.

At våre unge fiskere blir kriminelle av feilberegning av fangst, er ødeleggende og gjør at mange gruer seg til å gå på havet. Fiskere på de små båtene vet at det er umulig å beregne rett vekt på fangst, spesielt ved fangst på kongekrabbe. Slik det blir praktisert nå, frykter vi at hvem som helst av oss kan bli kriminell, hvis det er kontroll når vi kommer på land.

Jeg håper på vegne av Jens og alle oss andre, at fiskeriorganisasjonene og politikere tar tak i saken og får stoppet galskapen. Jeg har tidligere uttalt meg om at dette med fangstrapportering kommer til å skape kriminelle, ikke fordi de driver ulovlig fiske, men på grunn av feilberegning av fangst og menneskelige feil. Staten tar ikke menneskelige hensyn, de bare gjennomfører iht. regelverk.

Nå har Jens og en annen ung fisker valgt å selge båtene sine fordi det ble for mye å tåle. Det er ikke lett å starte med fiske. Det er mye å sette seg inn i, mange kontroller, mye vedlikehold, mye skjema og rapportering, og det er tøft økonomisk. Når man i tillegg opplever å bli behandlet som kriminell og at det lille av overskuddet blir spist opp av bøter og inndragninger, er det vanskelig å holde pågangsmotet oppe.

Jeg mener man må stoppe galskapen før statens kontrollbehov tar overhånd, fiskere er mennesker, ikke bare noen aktører med navn på et skjema. Trenger man å legge til rette for en effektiv regulering av fiskeriene, bedre kontroll med ressursuttaket og et bedre grunnlag for statistikk og forskning ved å benytte elektroniske systemer og digital kommunikasjon for å rapportere aktivitet og fangst, slik det står i formålsparagrafen til forskriften, bør man samle info gjennom et rettferdig system, og kontrollere fysisk for å ta de som driver ulovlig fiske og omsetning, og ikke bruke unødvendig makt for å ta de som ikke er god å «tippe» vekten på fangst.