Hvilke havnæringer trenger mer plass for å vokse i fremtiden? Det er kanskje et av de mest essensielle spørsmålene i reguleringen av våre havområder de kommende årene. Hvordan sikre både oppdretts- og fiskerinæringens behov vil være helt avgjørende. Samtidig lurer havvind- og gruveinteressene