, konsensus i markedet for valutakrysset EURNOK og etterspørselen etter torsk i det globale markedet, er det grunn til å tro på stabile eller økende førstehåndspriser på torsk framover.