Regjeringen har i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett lagt til grunn betydelige