Senterpartiet kan bare være med på å endre pliktene dersom det bidrar til at intensjonen bak pliktene blir bedre ivaretatt enn i dag. Regjeringens forslag om liberalisering må stoppes.

- Senterpartiet har lyttet til folk langs kysten. Signalet er tydelig. Det er ingen som tror på Per Sandbergs plan om at det vil tjene kysten å avvikle pliktene. Det ville Sandberg også ha fått med seg om han hadde pratet mindre og lyttet mer.

Pliktsystemet

  • Næringskomiteen skal avgi sin innstilling om saken 1. juni.
  • Pliktsystemet omfatter tre plikter:
  • - en plikt for enkelte eiere av fartøy med torsketråltillatelse til å tilby fangst. (tilbudsplikt)
  • - en bearbeidingsplikt for industribedrifter ved kjøp av fangst under tilbudsplikten
  • - en plikt til å opprettholde aktivitet ved enkelte fiskeindustrianlegg (aktivitetsplikt).
  • Pliktsystemet omfatter om lag halvparten av den norske torsketrålflåten


Senterpartiet mener det skal være et overordnet mål at en størst mulig del av fisken landes og bearbeides i Norge. Automatiseringen av fiskeindustrien kan legge et godt grunnlag for å flytte arbeidsplasser hjem igjen fra utlandet. Regjeringen må støtte opp under en slik utvikling fremfor å skape usikkerhet.

- Fiskeriminister Per Sandberg har møtt den folkelige motstanden mot sitt forslag om liberalisering på en arrogant måte og har gjennomført en politisk prosess til terningkast 1. Viljen til å finne et kompromiss i saken har vi i Senterpartiet opplevd som fraværende fra statsrådens side.