Janita Arhaug, prosjektleder fiskeri NCE Blue Legasea Foto: Fridgeir Walderhaug

Skipsdesignere og utstyrsleverandører har i dag verktøy å hjelpe seg med som for få år siden var umulig å forestille seg. Ved hjelp av 3D modeller og VR kan vi få illustrert nøyaktig og detaljert hvordan en fabrikk om bord i et fartøy kan utformes før valgene tas. Og resultatet blir perfekt ved første forsøk.

Du skal få et råd fra meg sa en professor fra NTNU. Bruk god tid på å planlegge, og kort tid på å gjennomføre. Et råd som dessverre ikke alltid er like lett å overholde.

Når tidsfrister henger over oss, enten det er en konferanse som skal arrangeres, en båt eller fabrikk som skal bygges, så kan det bli dyrt å ta raske beslutninger. Det er ikke enkelt å stoppe opp når man har dårlig tid, men det kan lønne seg.

Å beholde og skape arbeidsplasser i Norge basert på manuelt og fysisk krevende arbeid er hverken lønnsomt eller fremtidsrettet for norsk fiskerinæring.

Vi må utnytte teknologi og menneskelige ressurser på en bedre måte. Utstyrsleverandører jobber derfor med teknologiske løsninger som skal forenkle arbeidsprosesser, høyne kvaliteten på råstoffet og gi bedre inntjening for bedriftene. Disse løsningene er det faktisk mulig å teste ved hjelp av simulering og VR teknologi (Virtuell prototyping) flere år før realisering av byggeprosjektet.

Når utstyrsleverandørene skal levere komplekse anlegg til fiskeri- og havbruksnæringen, er det mye som kan gå galt.

Det er gjerne mange ulike leverandører til en fabrikk, og alt utstyr skal fungere sammen. Det er god grunn til at prøveturene til nye fiskefartøy går mer knirkefritt enn før. Løsningene har allerede blitt testet virtuelt, og det som kunne blitt barnesykdommer er luket bort.

Ved hjelp av intelligent teknologi har vi fått økt treffsikkerhet, effektivitet og sporbarhet. De ansattes arbeidsmiljø og sikkerhet er også ivaretatt. Innkjøringsperiodene går dermed mer raskere, utstyr fungerer fra første dag, og man slipper unødvendig landligge for å gjøre om løsninger som ikke fungerte som planlagt.

Enkelte ting er ikke mulig å forstå før en har sett det i praksis. Gjennom VR kan du enkelt trå inn i en verden der du kan oppleve nye funksjoner og bruk av teknologi. Dermed har vi et verktøy til å se inn i fremtiden, og overbevise løsningsorienterte kunder.

Den virtuelle verden som utstyrsleverandørene har tatt i bruk kan også benyttes som digitale møterom. Når man skal presentere en ny fabrikkløsning, er det adskillig mer virkelighetsnært å få komme inn i denne fabrikken, enn å se bilder på en PowerPoint-presentasjon.

På Ombordfrystkonferansen 4. mars, som i år sendes digitalt, vil deltagerne få teste en slik løsning. Ved hjelp av VR teknologi får vi bli med inn i Optimar sin nyeste fiskefabrikk og bevege oss rundt som om vi skulle være om bord selv. Det er bare lukten av salt sjø og fisk som vil mangle, men det er nok ikke lenge til også det blir mulig.