Det er måte på hvor mye skikkelige folk som står på for lokalsamfunnet, ivaretar lokale arbeidsplasser og viderefører en lang tradisjon og kompetanse, skal finne seg i.

Lars Erik Hopmark, leder i Nordmøre Fiskarlag. Foto: Privat

Som leder i mange år i lokallaget Nordmøre Fiskarlag, som organiserer fiskere i kommunene Kristiansund, Aure og Smøla, er det ingen sak det har kommet så sterke reaksjoner på som forslaget om å innføre fangstdagbok for den aller minste flåten.

For dem som driver sjarkfiske i vår region, er det kystnære fisket her hjemme den viktigste driften, i tillegg til torskefiske som delvis utøves nordover kysten. De som driver her hjemme, er det viktige å ta vare på. De tilfører lokalsamfunnet og bedriftene her ute betydelige verdier og arbeidsplasser. I forslaget om å innføre fangstdagbok og et dyrt sporingsalternativ for også de minste enmannssjarkene, føles det som å bli urettmessig stemplet som juksemakere, og i tillegg måtte betale for det påståtte jukset. Påstått juks kan ikke nødvendigvis tillegges den minste flåtegruppen.

Etter å ha stått opp i 4–5 tiden for å dra på sjøen, så skal det nå være nødvendig at fisker skal sende melding til direktoratet når han forlater kai, estimere gangtid til feltet. Melde fra når han er kommet frem. Deretter skal han melde fra når han har trukket den første lenka. Estimere antall kilo fisk i de forskjellige grupper. Så melde antall kilo fisk som er trukket på hver lenke, i de forskjellige arter.

Her hvor vi må sløye fangsten selv, er gjerne sløyingen noe som gjøres på vei mot levering, sammen med de andre oppgavene fiskerne har, skipper, kokk, renhold, ivaretagelsen av kvalitet, navigering og utkikk. Sammen med de oppgavene fiskeren allerede har, så skal han også melde fra når man går til levering og når man forventer å være ved levering.

Da må selvfølgelig maks avvik på taksering av antall kilo fisk være innom 10 prosent. Kanskje på en dag garna har gått full av krabbe og hundrevis av kilo tare har måtte ristes ut av garna. Når man da er oppe i kanskje 6-7-8 fisk av de forskjellige arter, skal godt gjøres å treffe på rett antall kilo.

Dette ser ikke vi på som noe måte å avdekke juks på i det hele tatt. Det eneste dette fører til, er å pålegge fiskerne mer jobb, press og samtidig utsette de for urimelig straffereaksjoner.

Vedrørende forslaget om sporing, så kan Fiskeridirektoratet enkelt følge med oss på AIS. Det kan kanskje være enkelte områder med dårlig dekning, men med de siste avgiftsforslagene, antas det at det vil være rommelig med midler å ta av for å bygge ut VHF- nettet bedre, og samtidig spandere noen kroner til distriktene som samtidig bedrer sikkerheten.