Slik kan Norge produsere mer mat fra havet

Optimistiske anslag viser at havet kan bidra med seks ganger så mye næringsrik og klimasmart mat som i dag, forutsatt at riktige valg og investeringer gjøres.

Lavtrofisk produksjon omfatter dyrking, «oppdrett» og høsting av ville populasjoner av mikroalger, dyreplankton, mesopelagisk fisk, sjøpølser, blekksprut, snegler, skjell, kråkeboller, børstemark, tang og tare som kilde til energi og næringsstoffer.
Lavtrofisk produksjon omfatter dyrking, «oppdrett» og høsting av ville populasjoner av mikroalger, dyreplankton, mesopelagisk fisk, sjøpølser, blekksprut, snegler, skjell, kråkeboller, børstemark, tang og tare som kilde til energi og næringsstoffer.Illustrasjonsfoto: Urchinomics
Publisert 19. June 2021, kl. 12.01Oppdatert 8. July 2021, kl. 07.33