Slammet kan bli selve grunnlaget for ny biomarin industri. Slam er næringsrikt siden det inneholder både