Vi må verne langt flere av våre havområder mot ødeleggende aktivitet. Til våren skal regjeringen legge frem sin plan