Vi må verne langt flere av våre havområder mot ødeleggende aktivitet.

Til våren skal regjeringen legge frem sin plan for marine verneområder. Den bør være langt mer ambisiøs enn det vi har vært vant til å se. For det er ikke bare livet i havet som trenger at vi øker innsatsen for å verne havområdene våre. Også fiskere, oppdrettere, turistnæringen og samfunnet ellers vil i lengden tjene på mer og bedre vern.